Disclaimer

GIJNig is een website van Ontwerp Studio GIJNig/ Esther van Gijn.
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van GIJNig.com, is het mogelijk dat de informatie die op GIJNig.com wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van GIJNig.com